Sivistyslautakunnan avustusmäärärahat

Kuortaneen kunnan sivistyslautakunta jätti jakamatta osan avustusmäärärahoista keväällä 2017. Sivistyslautakunta julistaa loput määrärahat haettavaksi 30.9.2017 mennessä.

Nuorisotoimi: Yleisavustus 1000 €
Kulttuuritoimi: 3000 € pääpaino Suomi 100-tapahtumissa
Liikuntatoimi: Erityisavustus 810 €

Anomukset tulee osoittaa liikunta- tai nuorisotoimelle, osoite Keskustie 52, 63100 KUORTANE. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa kulttuuri- ja nuorisosihteeriltä 040-739 4451 ja liikuntasihteeriltä 040-631 7442.

Hakemus

liikuntatoimen perusavustusliite