Kuortaneen kunta Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan huhtikuun 9. päivänä 2017. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 välisenä aikana. Äänestäjä on tarvittaessa velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kuortaneen kunnassa on yksi äänestysalue. Vaalipäivän äänestys suoritetaan Kuortaneen Kunnantalolla
klo 9.00-20.00
, osoitteessa Keskustie 52.

Ennakkoäänestys

Kuortaneen kunnassa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Kuortaneen kunnantalo, osoite Keskustie 52.

Aukioloajat:
ke-pe 29. - 31.3.2017   9.00 - 16.00
la-su 1. - 2.4.2017      10.00 - 14.00
ma-ti 3. - 4.4.2017      10.00 - 18.00

 

Ennakkoäänestys kotona

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat ja puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat arkipäivinä keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Salo puh. (06) 2525 2100 ja Arja Yli-Honkola (06) 2525 2152. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunnalle os. Keskustie 52, 63100 KUORTANE. Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnantalon neuvonnasta.

Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen ilmoittautuneen luona äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kuismankartanon ja Heljäkodin asukkailla on mahdollisuus äänestää Ähtärin sairaalassa toimitettavan laitosäänestyksen yhteydessä, joka toimitetaan keskiviikkona 29.3.2017.

Tietoa vaaleista ja luettelon yleisistä ennakkoäänestyspaikoista saa ministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Kuortaneella 13.2.2017

Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta