KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA

26.10.2017

Pohjanmaan Erikoispurku Oy on jättänyt ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee perustettavan jätteen lajittelu- ja hyötykäyttölaitoksen toimintaa Kuortaneen kunnan Ylijoenkylässä. Hakemusasiakirjat ovat julkisesti nähtävillä Kuortaneen kunnantalon puhelinvaihteessa, osoitteessa Keskustie 52, Kuortane 26.10.-24.11.2017 välisenä aikana.

Aiheeseen liittyvä materiaali