Varauspäätöksen kuulutus

18.10.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 18.10.2017 hyväksynyt Mineral Exploration Network (Suomi) Oy:n varausilmoituksen.

Aiheeseen liittyvä materiaali