Kuulutus, kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä

20.03.2017

Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 9.3.2017 kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän, mikä on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla sekä saatavana paperisena 20.3. 2017 alkaen keskusvaalilautakunnan sihteeriltä kunnantalolta. 20.3.2017 Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta

Aiheeseen liittyvä materiaali