Varhaiskasvatuspäällikkö
Elina Vainionpää

Puh. 06-25252 230 / 040-5589 089
Fax. 06-25252 111.
Email: etunimi.sukunimi(at)kuortane.fi

Päivähoidon maksupäätökset ja laskutus:

perusturvaosaston osastosihteeri
Sirpa Kuha

puh. 040 1382661
Email:sirpa.kuha(at)kuortane.fi

VARHAISKASVATUS

 

Kuortaneen varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tehdä  ammatillista kasvatusyhteistyötä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Lapset oppivat aktiivisen leikin avulla oman käsityskykynsä pohjalta uusia asioita. Jokainen lapsi oppii siten omassa yksilöllisessä tahdissaan. Tärkeää on, että lapsi tuntee olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi päivähoitopaikan "siipien suojassa".

Päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa äkillisen työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen vuoksi, haetaan hoitopaikkaa kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista.

Koululaisten APIP eli  aamu- ja iltapäivätoimintaa  toteutetaan koulujen työpäivinä. Koulujen loma-aikoina toimintaa ei siis ole. Toimintaan haetaan koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan hakulomakkeella joka lukuvuodelle erikseen. Toiminta on tarkoitettu lähinnä eka- ja tokaluokan oppilaille, sekä 3.-9. lk:n erityisoppilaille. Toimintaan voivat hakea kuitenkin myös esikoululaiset. Palauta hakemus kunnanviraston päivähoitotoimistolle.

Koululaisten ja erityislasten kesäajan kokopäiväinen varhaiskasvatusryhmä Alvarin koululla starttaa jälleen koulujen sulkiessa ovensa. Toimintaan voivat hakea eskarit, eka- ja tokaluokan oppilaat sekä erityistarpeilla olevat lapset. Täytä päivähoitohakemus ja tuloselvityskaavake sekä toimita ne kunnanvirastolle varhaiskasvatuspäällikölle hyvissä ajoin. Palvelu sisältää normaalit ateriat sekä mukavaa, ikätason mukaista leikkitoimintaa. Toimintatiloina ovat Alvarin koulun esikoululuokkien ja APIP-toiminnan tilat. Avaamme ovet aamusella ja suljemme klo:17.00 mennessä. Lisätietoja saa varhaiskasvatuspäälliköltä ja maksuasioista voi tiedustella toimistosihteeri Sirpa Kuhalta.

Kaikki varhaiskasvatusyksiköt on esitelty myös peda.net -sivustolla Kuortaneen kohdalla.


Varhaiskasvatusmaksut

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja indeksitarkastuksista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin mukaan ja varhaiskasvatuksen maksujen euromäärät sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin mukaan.

Varhaiskasvatusmaksua varten tulee täyttää alla oleva tuloselvityskaavake ja liitteeksi tulee liittää palkansaajilta mahdollisimman uusi palkkaerittely, yrittäjiltä viimeisin tase- ja tuloslaskelma. Myös pääomatulot tulee ilmoittaa.

Kunnallista varhaiskasvatusta koskevat periaatteet 1.3.2017 alkaen on vahvistettu sivistyslautakunnassa 22.2.2017 § 19

Lomakkeet:

Päivähoitohakemus

Päivähoitohakemuksen tuloselvitys

 pvkotic