Nuorisotoimen avustusten jakoperiaatteet

Erityisavustus syksy 2017:

Kuortaneen kunnan sivistyslautakunta jätti jakamatta osan avustusmäärärahoista keväällä 2017. Sivistyslautakunta julistaa loput määrärahat haettavaksi 30.9.2017 mennessä.

Nuorisotoimi: 1000€

Kulttuuritoimi: 3000€. Pääpaino Suomi 100 -tapahtumissa

Liikuntatoimi: 810€

Anomukset tulee osoittaa nuoriso-, kulttuuri- tai liikuntatoimelle os. keskustie 52, 63100 Kuortane.

 

-Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat:

yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

- Yleisavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla    alle 29-vuotiaita.

-Sivistys lautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten vapaille toimintaryhmille.

Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään

2/3 olla alle 29-vuotiaita.

- Avustus haetaan erillis lomakkeella, jonka mukaan on liitettävä,

 edellisen vuodentoimintakertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastuskertomus sekä

toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle jolle avustusta haetaan. Mukaan tulee

liittää myös yhdistyksen säännöt.

Vuosiavustuksen jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:

Avustus myönnetään toimintaan ei rakenteisiin

Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus

Tavoitettujen nuorten määrä

Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus

Avustuksen suunniteltu käyttötapa

Hakijan omatoimisuus

Avustuksen saamisen tarve