Nuorisotoimen avustusten jakoperiaatteet

 

-Avustusten jakamisessa huomioidaan nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat:

yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

- Yleisavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla    alle 29-vuotiaita.

-Sivistys lautakunta voi myöntää avustusta myös nuorten vapaille toimintaryhmille.

Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään

2/3 olla alle 29-vuotiaita.

- Avustus haetaan erillis lomakkeella, jonka mukaan on liitettävä,

 edellisen vuodentoimintakertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastuskertomus sekä

toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle jolle avustusta haetaan. Mukaan tulee

liittää myös yhdistyksen säännöt.

Vuosiavustuksen jakoperusteina käytetään seuraavia kriteerejä:

Avustus myönnetään toimintaan ei rakenteisiin

Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus

Tavoitettujen nuorten määrä

Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus

Avustuksen suunniteltu käyttötapa

Hakijan omatoimisuus

Avustuksen saamisen tarve