Koulut

Esi- ja perusopetuskoulut

Kuortaneella on neljä perusopetuskoulua: Kuortaneen yhteiskoulu ja Alvarin  keskustassa sekä Leppälän, Ruonan ja Ylijoen kyläkoulut. Alvarin koulussa ja kyläkouluissa annetaan opetusta vuosiluokille 0./1.-6. Kuortaneen yhteiskoulussa annetaan opetusta vuosiluokille 7.-9. Alvarin kiinteistössä on oma pienluokka erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Kunnan esiopetus (0.lk) järjestetään Alvarin koulussa. Koululaisten ohjattua iltapäivätoimintaa järjestetään 0.-2. -luokkalaisille sekä erityisoppilaille Alvarin koulussa ja Ylijoen koulussa. Lisäksi tehdään yhteistyötä päivähoidon kanssa. Koko opetushenkilöstö on muodollisesti pätevää. Kaikki koulut on liitetty alueelliseen tietoverkkoon. Oppilasmäärä vuosiluokilla 0-9 on lukuvuoden 2013-2014 alussa yhteensä n. 440 oppilasta. 

Kuortaneen lukio

Kuortaneen lukio toimii myös valtakunnallisesti tunnettuna urheilulukiona, jossa korkeatasoista lajivalmennusta annetaan ammunnassa, golfissa, jääkiekossa, lentopallossa, painissa, yleisurheilussa ja keilailussa yhteistyössä Kuortaneen urheiluopiston kanssa. Opetushenkilöstö on muodollisesti pätevää. Oppilaita lukiossa on lukuvuoden 2013-2014 alussa 189, joista yli puolet on urheilulukiolaisia.

Kuortaneen lukio on mukana 1.8.2007 perustetussa Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiatoiminnassa sekä Opinlakeus-virtuaaliyhteistyössä. (Alla olevat kuvat ovat Kuortaneen lukiosta.)

Päivähoito

Päivähoitopalvelut siirtyvät hallinnollisesti sivistystoimeen 1.1. 2008. Kunnan tarjoamiin päivähoitopalveluihin kuuluvat hoitajan kotona annettava perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito sekä päiväkotihoito. Lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu tilapäinen asioimishoito. Perhepäivähoitoa annetaan usealla kylällä kunnan keskustan lisäksi, ryhmäperhepäivähoitoa annetaan Ruonan, Leppälän, Ylijoen ja Linturinteen ryhmiksissä sekä päiväkotihoitoa Päiväkoti Kuperkeikassa.

4kuvaa4