Keskushallinto

Kuortaneen kunnan viranhaltijaorganisaatio muodostuu kolmesta osastosta 
(perusturvapalvelut, sivistyspalvelut, tekninen- ja ympäristöpalvelut) ja keskushallinnosta.

Keskushallinnossa toimivat kunnanjohtaja, elinkeinojohtaja ja hallinto-osasto.