Kuortaneen visio 2020

Kuortane on kansainvälinen, hyvinvointipalveluiltaan ja kulttuuriltaan vetovoimainen yrittäjyyskunta

Hyvä saavutettavuus ja sijainti maakuntakeskuksen läheisyydessä sekä viihtyisä ympäristö ja monipuolinen elinkeinorakenne tuovat asukkaita ja yrittäjiä kuntaan.

 

Strategiset päämäärät

Kuortaneella on viihtyisä asuinympäristö, elinvoimainen kuntakeskus ja aktiiviset kylät.

Kuortane on tunnettu matkailu-, urheilu- ja ja teollisuuspaikkakunta.

Kuortane tunnetaan kiinteänä osana kehittyvää Seinäjoen kaupunkiseutua.

Kehittämishenkinen maankäyttö mahdollistaa ja tukee elinkeinoelämän ja asumisen kasvua ja kehitystä.

Kuortane toimii osana hyvinvointiklusteria ja on edelläkävijä yleisessä ja paikallisessa terveydenedistämisessä ja hyvinvoinnissa.

Kuortaneella on urheilun eri lajien kansainvälinen valmennus- ja kehityskeskus sekä kilpailukykyinen urheilulukio.

Kuortaneella on elinvoimaista ja kehittynyttä maa- ja metsätaloutta, joka huomioi ympäristön ja joka pitää paikallisen kulttuuriympäristön elävänä.

Tasapainoinen kuntatalous antaa kehittämistyölle mahdollisuuksia sekä turvaa palvelujen saatavuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.