Käyttösäännöt

Lainaajakortti on henkilökohtainen, ja kortin omistaja vastaa sillä lainatusta aineistosta.
Alle 15-vuotiailta lapsilta vaaditaan huoltajan suostumus oman kortin hankkimiseen.
Kortti on lainattaessa oltava mukana. Kadonneen kortin uusimisesta peritään 3 euron maksu. 

Aineiston laina-aika on tavallisesti  28 vuorokautta. Pikalainojen, DVD-levyjen, Blu-ray-levyjen ja konsoli-
pelien laina-aika on 14 vuorokautta. Ellei aineistoa palauteta määräaikaan mennessä, lainaajan on maksettava lautakunnan vahvistama myöhästymismaksu 10 snt/vrk/kpl.

Asiakkaan on korvattava kadottamansa tai turmelemansa aineisto, ja korvauksen hinnoittaa kirjastonhoitaja.

Lainojen palauttamisen ja maksujen suorittamisen laiminlyönti voi aiheuttaa lainausoikeuden menettämisen. Lainauskieltoon joutuu, jos maksuja on 5 € tai enemmän.