Kuortaneen elinkeinopalvelut

Kuortaneen elinkeinoelämä nojaa usean vahvan tukijalan varaan. Kunnan elinkeinopalvelujen kehityksen keskiössä Kuortaneen Urheiluopisto kouluttaa, valmentaa ja liikuttaa kansainvälisistä huippu-urheilun tähdistä tavallisiin liikkujiin ja kannustaa jatkuvasti kehittyvällä palvelutarjonnallaan myös erilaisia tyhy- ja harrasteryhmiä. Matkailulla on jatkuvasti korostuva merkitys Kuortaneen kuntaprofiilissa, palveluita tarjoaa runsaslukuinen joukko majoitus- ja tapahtumatuotantoa harjoittavia yrityksiä. 

Kuortane on myös kokoonsa nähden poikkeuksellisen teollistunut kunta. Metalliteollisuuden pitkälle erikoistunut alihankintatoiminta ja materiaaliosaaminen (mm. Kutepa, Manor, JL Metals) ja puunjalostuksen pitkät perinteet (ovituotanto ja hirsiveisto) ovat Kuortaneen teollisen tuotannon kivijalkaa. Teollisuutta tukevaa palvelutuotantoa ovat monet suunnittelutoimistot sekä jo konsernitasoiseksi kasvanut sähköalan moniosaaja Sähkö-Kaunisto. 

Kuortanelaista maaperää on jo vuosikymmeniä kuljetettu kumipyörillä pitkin maakuntaa, kun erilaiset maanrakennuksen kohteet ovat saaneet täytteensä useiden eri paikallisten yrittäjien kalustolla. Kun tähän listaan lisätään vielä kunnan peruselinkeinot eli kaikista kuntalaisista huolehtiva palvelutuotanto kauppoineen, pankkeineen ja liikkeineen sekä nykyaikainen maa- ja metsätalous lypsyrobotteineen ja monine hakkuuketjuineen onkin todettava että paljon on urakkaa yritteliäässä kunnassa.

Mutta lisää toki mahtuu ja siksipä vieressä olevien yhteystietojen avulla saat kontaktin kohti toimeliasta Kuortanetta!  Yritystulkkimme (banneri alla) on hyvänä liiketoiminnan työkaluna niin yritystoimintaa perustavalle kuin jo toimivallekin yritykselle. Kannattaa tutustua sen sisältöön!

 

YT banneri100korkea Neuvoa-antava_logo